نقشه سیم کشی کولر آبی

هنگام نصب صحیح کلید کولر آبی، سیم کشی مناسب و براساس نقشه کلید کولر، از ارکان مهم و ضروری است. نحوه نصب کلید کولر آبی بدین صورت است که ابتدا باید سه رشته سیم در پشت کلید کولر آمده باشد؛ در سیستم برق کشی قدیمی، این سه رشته از سمت کنتور و در سیستم برق کشی مدرن از سمت جعبه فیوزها باشد. سیم کشی برای وصل کردن کلید کولر آبی بهتر است به صورت مجزا و مستقیما از جعبه فیوز باشد. (منبع: مجله خدمت از ما)

در قسمت برق کولر آبی دو لوله وجود دارد؛ یکی شامل سه سیم و دیگری 5 سیم است. در لوله اول سه سیم فاز، نول و ارت (earth) وجود دارد. سیم های لوله دوم شامل نول، دور تند، دور کند، پمپ آب و سیم ارت است. سیم های لوله دوم، همان سیم هایی هستند که به کلید کولر آبی وصل می شوند. برحسب نوع و مدل کلید کولر، نحوه نصب هر کدام نیز متفاوت است. انواع مختلف کلید کولر آبی عبارتند از :

• کلید کولر سوکتی

• کلید کولر آبی توکار سه پل

• کلید کولر چهار پل

• کلید کولر آبی تمام قطب

• کلید کولر آبی هوشمند

نقشه سیم کشی کولر آبی

نوع سوکتی بسیار قدیمی است و کاربردی ندارد. در این کلیدها 8 سوکت وجود دارد که تنها به 4تای آن ها سیم وصل می شود.

اکثر کولرهای آبی کلید توکار سه پل دارند که سیم کشی اکثر ساختمان ها برای این نوع کلید است و نصب آن ها ساده تر است. در این مدل کلید چهار پیچ ورودی دیده می شود که هر کدام با یک حرف لاتین مشخص شده است. دور تند با F، دور کند با S، پمپ آب با P و محل اتصال سیم فاز با L مشخص شده است.

نقشه سیم کشی موتور کولر آبی با خازن!

کلیدهای چهار پل نوع جدید کلیدهای توکار سه پل هستند. تنها تفاوت اینست که برای جلوگیری از هرگونه خطر برق گرفتگی در زمان خاموش بودن، اتصال سیم نول را هم از کولر جدا می کند. در پشت کلید کولر 4 پل، 6 پیچ برای اتصال سیم برق وجود دارد. سیم تند و کند به ترتیب به ترمینال های SP و SL متصل می شوند. فاز و پمپ مانند کلید سه پل است. ترمینال N پایین برای نول ورودی و N بالا برای نول خروجی است.

در کلید کولر تمام قطب، اتصال فاز و نول با کولر قطع و وصل می شود تا ایمنی بالاتر باشد و خطر هیچ گونه برق گرفتگی نباشد.

تخمین هزینه سیم کشی کولر برحسب تعمیرات مورد نیاز هنگام نصب کولر و سیم کشی کولر آبی و گازی، قیمت سیم کشی می تواند متفاوت باشد. بنابراین اگر هنگام کار کولر متوجه شدید که اتصالی برق رخ می دهد و تغییراتی در سیم کشی ساختمان مورد نیاز است، علاوه بر اینکه از یک برق کار کمک بگیرید، این را بدانید که هزینه این کار بیشتر از یک سیمکشی ساده برای نصب کولر است.